GRÜNE JUGEND Stade-Buxtehude
MAIL: gjstade@web.de ; jugend@gruene-stade.de

Geschäftsstelle
Bündnis 90 / Die Grünen – Kreisverband Stade
Wasser West 5
21682 Stade

Spendenkonto Kreisverband Stade
Konto: 12 1015 2250
BLZ: 241 510 05
Sparkasse Stade-Altes Land
Verwendungszweck: Spende GJ Stade
Adresse nicht vergessen

Facebook:                                                                                                                                                                                         Grüne Jugend Stade-Buxtehude                                                                                                       www.facebook.com/GrueneJugendStade/

Twitter:                                                                                                                                                                                            Grüne Jugend Stade                                                                                                                                                             @GJstade                                                                                                                                                                            twitter.com/GJstade